MŠ Letohradská
Navigace

Kdo je on-line
Hosté on-line: 1

Členové on-line: 0

Registrovaní členové: 748
Nejnovější člen: Sofie

EU 2022-2025

Od 1.9.2022 – 28.2.2025 je naše instituce realizátorem projektu „MŠ Letohradská - Šablony I OPJAK“ s registračním číslem CZ.02.02.03/00/22_002/0001934, který je spolufinancován Evropskou unií. Projekt je zaměřen na personální podporu školního asistenta. Celková výše podpory činí 854.058,- Kč.


Informace z MČ Praha 7

Informace z MČ Praha 7

Vážení rodiče,

po komunikaci mateřských škol a radnice byla stanovena cena za školkovné na 1500Kč za měsícod září 2024 . Důvodem jsou stále se navyšující výdaje do školství, nutnost financování rozšiřování kapacit, opravy a investice do našich historicky zanedbaných budov, financování sociálních pedagogů v základních i mateřských školách, podpora fondů, které pomáhají dětem v našich školách i školkách. Prosíme o pochopení.

Paní ředitelky jsou připraveny na individuální žádost částku ponížit či zcela odpustit, pokud by rodině zvýšení částky působilo potíže.

Prosíme rodiče, pro které bude takto stanovená částka komplikací, aby tuto možnost využili a požádali vedení školy o snížení či odpuštění této částky. Paní ředitelky školek vyjdou vstříc.

Městská část dlouhodobě podporuje skrz obědové konto, humanitní fond a další nástroje všechny ty, kteří to potřebují. I při navýšení částky za školkovné je pro nás důležité, aby ti, pro které je navýšení komplikací, měli možnost snížení či odpuštění platby.

Pokud máte jakékoli dotazy, obraťte se na ředitelky školky, případně na hradeckas@praha7.cz.

V Praze dne 21.6.2024


Navýšení úplaty za předškolní vzdělávání s účinností od 1.9.2024

Platby ve školním roce 2024/2025

Od 1. 9. 2024 dochází v souvislosti s novelou § 123 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ke změnám pravidel při stanovování úplaty v mateřských školách, školních družinách a školních klubech zřizovaných státem, krajem, obcí nebo svazkem obcí. Nově se maximální výše úplaty odvíjí od výše minimální měsíční mzdy stanovené nařízením vlády č. 567/2006 Sb., upravujícím minimální mzdu.

Na základě této novely bude nově stanovovat výši úplaty zřizovatel.

  • Na základě USNESENÍ 0343/24-R Rady MČ Prahy 7 ke stanovení výše úplaty za předškolní vzdělávání v MŠ  dochází s účinností od 1.9.2024 k navýšení úplaty za předškolní vzdělávání:

  • 1.500,-Kč/měsíc za dítě s celodenní docházkou do MŠ
  • 1.300,-Kč/měsíc za dítě s polodenní docházkou do MŠ
  • uhraďte trvalým příkazem vždy do 15.dne v daném měsíci na č.ú. 178847700/0300,              s  variabilním symbolem vašeho dítěte;
  • vzdělávání dětem v  předškolním ročníku mateřské školy a dětem s odkladem povinné školní docházky se  poskytuje bezúplatně;

Osvobození od úplaty či snížení úplaty

Nově s účinností od 1. 9. 2024 dochází k rozšíření možného osvobození od úplaty rodinám pobírajícím přídavek na dítě https://www.uradprace.cz/web/cz/pridavek-na-dite. O osvobození bude možné žádat od začátku školního roku 2024/2025, pokud zákonný zástupce doloží řediteli školy potvrzení o přiznání dávky státní sociální podpory – „přídavek na dítě“.  V případě složité rodinné situace se lze také obrátit na ředitelku školy a požádat o snížení či prominutí úplaty za předškolní vzdělávání.


Prázdninový provoz

Prázdninový provoz

Vážení rodiče, v tomto školním roce bude prázdninový provoz

(po dohodě s MČ Praha 7)

od  1.července    do   12.července  2024

od 15.7. do 1.9.2024 bude MŠ uzavřena

 

Od 15.7. do 16.8.2024 můžete využít „Letní školku“ organizovanou základními školami Prahy 7

 – podrobnosti budou včas zveřejněny na stránkách MČ Prahy 7. 

PLATBY NA PRÁZDNINY:

Dle zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) trvá školní rok od 1. 9. do 31. 8. daného roku, po tuto dobu je nutné hradit úplatu za předškolní vzdělávání – „školné“ i v případě, že dítě nedochází do mateřské školy ani jeden den.  

Výše platby je upravena dle počtu dní provozu mateřské školy.

Předpis školného na prázdniny:

Červenec:  300,-Kč

Srpen :  0,- Kč

V mateřské škole Vás po prázdninách opět přivítáme v pondělí  2. září 2024.


Plánované akce v MŠ - květen + červen 2024

16.5. 2024 - dopoledne - FOCENÍ TŘÍD - celá MŠ

17.5. 2024 - dopoledne - divadlo v MŠ  - celá MŠ

30.5.+ 31.5.2024 - dopoledne - MDD - skákací hrad

4.6.2024 - celodenní výlet - Labyrintárium a zámek Loučeň
- Rybičky,Berušky,Žabičky,Sovičky
5.6.2024 -  celodenní výlet - Labyrintárium a zámek Loučeň
- Koťátka,Kuřátka,Školička,Letohrádek
13.6.2024 - Školní slavnost - rozloučení s předškoláky
21.6. - 28.6.2024 - Škola v přírodě Čestice - předškoláci

VIRTUÁLNÍ PROHLÍDKA MŠ

Virtuální prohlídka MŠ Letohradská --prohlídka zde--


Nepřítomnost dítěte (omluvy dětí)

Školička

!!!!!! 737 755 264 - na toto číslo omlouvejte nepřítomnost dítěte !!!!!

MŠ - hlavní budova

!!!!!! 739 021 499 - na toto číslo omlouvejte nepřítomnost dítěte !!!!!

Letohrádek

!!!!!! 732 416 162 - na toto číslo omlouvejte nepřítomnost dítěte !!!!!


Praha 7 - MAP II

https://www.map2praha7.cz/


GDPR

Se všemi daty je nakládáno v souladu s nařízením EU 2016/679 (GDPR).

Pověřenec pro MČ Prahu 7:

Označení pověřence:

TresTech s.r.o., Hornokrčská 707/7, 140 00 Praha 4, IČ 04262719

Kontakt:

Ing. Václav Jakoubek, tel. 725 732 424, e-mail: poverenec@trestech.cz


+420220144051
RosickyJ@Praha7.cz


Přihlášení
Jméno

HesloNejste členem?
Klikněte sem
a zaregistrujte se.

Zapomněli jste heslo?
Pro zaslání nového
Klikněte sem.

Facebook
Jsme na facebooku